Pris på trykk

For å kunne gi deg et pristilbud på trykk trenger vi en del informasjon om boken din.
Vennligst les informasjonen under før du fyller ut skjema, da unngår vi å måtte stille oppfølgingsspørsmål og du vil motta et tilbud fra oss raskere. 

I skjemaet under fyller du inn spesifikasjoner på boken slik du vil ha den. 
Dersom du vil ha pris på flere alternativer, som f.eks. både paperback og hardcover for å sammenligne priser, krysser du av for begge alternativene.  

Størrelse på opplag: Antall eksemplarer du ønsker trykt opp. Du kan angi flere antall ved å skille ved komma. F.eks.: 200, 400, 600
Antall sider:  Oppgi om antall sider er i skrevne A4 sider i Word eller om sidene er tilpasset det formatet du ønsker boken trykt i.  Dersom du er usikker på dette kan du laste opp manus ditt så kan vi finne ut hvor mange sider boken din blir i ditt ønsket format.
Format: Størrelsen du ønsker på boken din. Dersom du ønsker en egendefinert størrelse på boken oppgi størrelsen under andre opplysninger. 


  • Prisforespørsel trykking av bok