Om Licentia Forlag

Licentia Forlag AS er et lite forlag som eies og drives av Tonje Fredriksen og Veronica Christiansen.

Tonje Fredriksen er utdannet sivilkonom og jobber blant annet med markedsføring, økonomi og administrasjon. Veronica Christiansen jobber med grafisk design og har mange års erfaring fra forlagsbransjen. I tillegg til utforming og design av bøker, jobber hun med produksjon av reklamemateriel. Begge jobber med redaksjonelle oppgaver. 

Licentia Forlag har som målsetning å gi ut bøker. En viktig målsetning for Licentia er også å nå lesehemmede med tilrettelagt litteratur. 


Licentia oversatt fra latinsk betyr FRIHET og TILLATELSE

Licentia poetica oversatt fra latinsk betyr dikterisk frihet, dvs. dikterens frihet til å dikte om på virkeligheten, sette seg ut over formelle krav og lignende til fordel for de kunstneriske.  
Vi ønsker at forfatterne skal bruke sin kunstneriske frihet til å skrive slik de vil og få tillatelse til å gi ut sine verk. 

Licentia ønsker å gi ut bøker fra hele litteraturspektret, fra slekstbøker i mindre opplag, sakprosa til skjønnlitteratur. 
Forlaget kan produsere både små og store opplag, alt etter forfatterens ønske.