Søk:
Du har 0 vare i handlekurven
Totalsum: NOK 0

  av Finn Ø. Letting. Bli med på en reise tilbake i tid for å se hvordan kristendommen ble til og se viktige hendelser med nåtidens øyne og varm klokskap.

  Hvor kan én som tviler, lete etter svar som kanskje ikke finnes? Hvis mange mennesker tror det samme, er det sant da?

  Dette er en bok om tro og tvil. Det krever mot å gå igjennom tvilen, være sin egen autoritet. En bok til inspirasjon for mange, - til å tenke selv over viktige og dype temaer og engasjere til debatt. Les hva én som tviler finner frem til i kristendommen, etter å ha lest utallige bøker og fundert i snart 100 år på hvordan vi mennesker er mot hverandre. Her er hans reaksjoner. Forfatteren vil at folk skal tenke selv over hva de tror på, og hva som kan bidra mest til å få et godt liv her på jorden.

  Boken gir historisk innsikt på en enkel og likefrem måte om hvordan religion blir til og utvikler seg gjennom tidene, via de menneskene som levet da. Forfatteren skildrer tiden rundt Jesu liv og korsfestelse med nytt lys på viktige spørsmål. Tanker rundt hvordan Paulus senere kommer frem til det som er blitt grunnlag for kristendommen, er sett fra hans bakgrunn, og følges opp med søkelys på nestekjærligheten, som Jesus forfektet, og hvor det er blitt av den... Diskusjoner rundt religiøse aspekter, nå som vi har mer vitenskapelig innsikt enn før, både i den fysiske verden og i den psykiske, ser på muligheter for om vi mennesker selv kan skape en god verden å leve i. Religiøse uttrykk og tro settes i sammenheng med moral og søken etter nestekjærlige handlinger. Boken er ment for hele den norske befolkningen som et kristent land, både kristne og de som tviler på gud og de som ikke tror. Det er mye å tenke over historisk, hva som er religion, hva som er moral, og hva vi mennesker kan være for hverandre.

  FINN Ø. LETTING er født i Oslo i 1917. Han vokste opp i kristent miljø, studerte medisin under 2.verdenskrig og drev senere egen legepraksis. Han har alltid vært tvilende til religion og stadig på søken etter hva som er sant. I alle voksne år har han lest bøker, religionsbøker og bibelhistorie, til og med kvantefysikk, for å finne svar på tilværelsen.
  I 40 år som lege har han sett vanlige mennesker gå gjennom livets viderverdigheter og støttet dem så godt han har kunnet. Som pensjonist har han fortsatt å fundere over livets mange vanskeligheter og gudstroens rolle. Dr. Letting er en som lytter mer enn han snakker. Han snakker egentlig ikke mye i det hele tatt, helst én til én når det går an å snakke ordentlig sammen. Og det er vel det denne boken er, han har spart opp alt dette han har tenkt, og her kommer det.


  NOK 250.00