Søk:
Du har 0 vare i handlekurven
Totalsum: NOK 0

  av Ingeborg Flakne og Roger Mandal. Boken tar deg med på Ingeborg og Rogers reise, og forteller hvordan den åndelige kraft kan føre to mennesker sammen.

  Vi står nå midt oppe i en kvanteoppvåkning, en åndelig revolusjon som savner sidestykke i historien.
  En kjærlighetsbevissthet våkner i oss, og fører til at vi ønsker å leve mer fra hjertet enn fra hjernen.
  Vi ser nå rundt oss daglig, at ting som urettferdighet og usannheter kommer frem i lyset, både i det nære og i de større sammenhengene.
  De styrende kreftene i samfunnet løper på en måte et kappløp med den økende bevisstheten.
  Vi klarer ikke lenger å lukke øynene for andres urett, som om det ikke angikk oss selv.
  Vi forstår at vi er del av et fellesskap med alle andre mennesker og alt liv, med utspring fra den samme kilden, og dette forbinder oss alle som en enhet.
  Alle mennesker er redskap for hverandres utvikling. Og meningen med livet er at vi skal lære, gjennom positive og negative erfaringer, å ta valg som er av kjærlighet til beste for både oss selv og alt og alle rundt oss.
  Og den eneste sanne religion som er i tråd med den nye bevisstheten, kan sammenfattes til det å ha kjærlighet til alt liv.
  I denne tiden vil flere og flere tvillingsjeler finne hverandre. De skal utføre sine felles livsoppgaver på mange ulike områder i samfunnet, men alle i den hensikt å medvirke til å øke menneskehetens bevissthet. Tvillingsjeler har den reneste form for kjærlighet seg imellom, og er derfor de perfekte "medhjelpere" i denne prosessen, sammen med en rekke andre lysarbeidere.
  Det ligger an til mange møter av typen kjærlighet ved første blikk i tiden fremover!

  NOK 333.00
  NOK 198.00