Søk:
Du har 0 vare i handlekurven
Totalsum: NOK 0

  av Per Arne Faye. Dette er en viktig bok for alle som ønsker et bedre innblikk i hva den lutherske reformasjon dreier seg om.

  «For reformatorene er ikke kirken en forening for spesielt interesserte, en forsamling av mennesker med bestemte religiøse kvaliteter, men kirken er der hvor evangeliet lyder og sakramentene forvaltes på en rett måte.» Slik står det i innledningen i boken. Per Arne Faye gir oss et grundig innblikk i Luthers og hans medarbeideres tenkning om gudstjenesten. Luther tar et oppgjør med messeofferet og den posisjon presten fikk gjennom messepraksisen. I tillegg gir boken en innføring i Luthers salmediktning og den kirkemusikalske tradisjon som springer ut av den lutherske reformasjon.

  Denne satsingen på evangeliet og sakramentsforvaltningen var et dristig prosjekt, og her finner vi materiale til feiring av reformasjonsjubiléet i 2017, og til å arbeide videre med vår høymesseliturgi.

  Vidar Vik

  Stabsprest i Hæren em

  Vidar Vik har arbeidet med liturgiske spørsmål i mange år, blant annet som medlem av Presteforeningens liturgiske nemnd fra 1974 til 1986. 

  Med uttrykket «I begynnelsen skapte Gud musikken» legges grunnen for reformasjonens tenkning om musikk. Den lutherske kirkemusikalske arven er stor med den liturgiske musikken, salmesangen, instrumentalmusikken og korverkene. All denne musikken som kom i kjølvannet av reformasjonen ble nyskapende på en måte kirken ikke hadde sett tidligere. Denne boken gir inspirasjon til fortsatt å tenke nytt om den store kirkesangen.

   

  Jørn Fevang, kantor i Bragernes kirke i Drammen.

  NOK 250.00