Søk:
Du har 0 vare i handlekurven
Totalsum: NOK 0

  av Nils-Egil Kjesæth.Ei gripande historie fortald gjennom vakker nynorsk lyrikk! Dikt om det vonde og dikt om von, - om draumen om ein dag å finna vegen ut av det vanskelege, - ut der dei gode kjenslene ventar.

  Ein kreftdiagnose, - og ei oppmoding frå kollegaer om å skriva eit dikt til eit jubileum førte forfattaren til eit gjensyn med det nynorske språket. Dette møtet, etter over 40 år fråvær, vart så sterkt at han berre måtte fortsetja å skriva. Å skriva dikt på barndomens språk,  tok han med på ei tankereise bakover i livet. Det vart ei reise innom dei vanskelege kjenslene han personleg har slite med, og til alle dei han seinare har møtt i terapisamanheng. Så vel hos tilsette som hos klientar. 
   
  Denne reisa er hovudtema i dikta og tankane i denne boka.  Kjenslene som riv og slit i oss,  som vegleiar oss i ein augneblink  og villeiar oss i neste. 
   
  Dikta vert allereie i dag brukt av terapeutar som utgangspunkt for samtalar og diskusjonar med eigne barn om kjensler, og er skrive slik at mest alle kan ha nytte og glede av å lesa dei. 
   
  Humor og sjølvironi går att gjennom heile boka, på same tid som mange som les seier at tårene pressar på heile tida, dei gode tårene må vita.

  Velkomen ombord og god reise.

  NOK 299.00